Årsmøte i Endurogruppa

Postet av Borg Motorsykkelklubb den 27. Jan 2016

Vi inviterer til årsmøte i Endurogruppa Søndag 7. februar kl.1800 på Rudskogen.

Frist for innlevering av forslag 1 februar. Forslag sendes til rakarlse@gmail.com

Saksliste:

1.Godkjenne de stemmeberettigete.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle Grenens årsberetning

5. Grenens økonomi ( hovedpungter) Komplett regnskap behandles på hovedårsmøte 17 feb.

6. Behandle forslag og saker.

7. Foreta følgende valg:

1.Leder og nestleder

2.Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer

3.Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.