God jul og godt nytt år.

Postet av Borg Motorsykkelklubb den 24. Des 2022

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god jul og et godt nytt år.

Hilsen Borg MC Klubb.
INNKALLING TIL HOVEDÅRSMØTE BORG MC KLUBB ( NB! Ny dato)

Postet av Borg Motorsykkelklubb den 6. Mar 2022

BORG MC KLUBB.
Innkaller til hovedårsmøte onsdag 6 april 2022. Kl 18:00.
Sted:   Kafeteria bygget Rudskogen Motorsenter.

Dette er årsmøte for hovedklubben. Grenårsmøtene er blitt avholdt tidligere.
Her kan du være med å bestemme hvem som skal sitte i hovedstyret i neste år. (noen blir også valgt for 2 år). På årsmøte får du også greie på hvordan det går i de andre grenene, og hvordan økonomien er for hele klubben. 

Frist for innlevering av forslag til hovedårsmøtet er 27 mars. Forslag sendes til postkasse@borgmck.com

Velkommen til Årsmøtet.

Hilsen Borg MC Klubb

Hederstegn for sesongen 2021.

Alle medlemmer og grener kan komme med forslag på:

  • Årets Utøver
  • Årets rekrutt
  • Årets ildsjel

Send forslagene med begrunnelse til: postkasse@borgmck.com

Frist 27. mars 2022

----------------------------------------------------------------------------------------------------

FØLGENDE KRITERIER LEGGES TIL GRUNN:

ÅRETS ILDSJEL : Gruppene sender inn forslag til komiteen som behandler disse.
- dette er en person som har gjort seg fortjent til en påskjønnelse for sin innsats for klubben.

ÅRETS UTØVER: Gruppene sender forslag til komiteen som behandler disse etter følgende kriterier:
 - han / hun skal vare et forbilde for andre
- han / hun skal være villig til å dele sine kunnskaper med andre
- han / hun skal ha en utadvent holdning og være sosial
- det skal legges stor vekt på sportslige resultater

ÅRETS REKRUTT: Gruppene sender forslag til komiteen som behandler disse etter følgende kriterier:
- han / hun bør være under 20 år
 - han / hun har vist stor personlig fremgang
 - han / hun har en utadvendt og sosial holdning


Klubbe til årsmøte.jpg

Borg MC Klubb Motocross Årsmøte

Postet av Borg Motorsykkelklubb den 1. Feb 2022


Vi innkaller til årsmøte for Motocross, onsdag 16. februar kl 18.00 i underetasjen til kaffeteriabygget på Rudskogen med følgende saksliste;

  • Åpning ved leder
  • Årsberetning for 2021
  • Økonomisk oversikt
  • Innkomne forslag
  • Valg av ny leder og  2 styremedlemmer

 

Etter årsmøtet skal vi ha en gjennomgang av forberedelser til løpet 7.mai og rutiner for kiosk og banevakter. 

Vennlig hilsen

 Harald Tufthaug

Tlf; 0047 40003047

tufthaug@gmail.com