ÅRSMØTE MOTOCROSS

Postet av Borg Motorsykkelklubb den 25. Jan 2016

Vi inviterer til årsmøte i motocrossgruppa Onsdag 8. februar kl.1800 på Rudskogen.

Frist for innlevering av forslag 1 februar. Sendes til postkasse@borgmck.com


Saksliste:

1.Godkjenne de stemmeberettigete.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle Grenens årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Grenens økonomi ( hovedpungter) Komplett regnskap behandles på hovedårsmøte 15 feb.

6. Behandle forslag og saker.

7. Foreta følgende valg:

  1. Leder og nestleder
  2. Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
  3. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.