Borg MCK holder anlegget stengt frem til 15. juni, eller til nye opplysninger kommer fra helsemyndighetene.

Postet av Borg Motorsykkelklubb den 16. Apr 2020

På grunn av Coronasituasjonen ble det tirsdag 14. april avholdt et redusert styremøte med leder, nestleder, kasserer og grenlederne for MX, ER og RR til stede.

Tema for møtet var:

Registrering til NIF om økonomiske konsekvenser for Borg mck, og om det skal åpnes for aktivitet på anlegget vårt.

Det har ikke vært lett å komme fram til den avgjørelsen som er tatt, men vi håper de fleste har forståelse for den.

Her er noen av momentene vi har lagt til grunn for avgjørelsen:

Dersom vi skulle åpnet for treninger, må vi har sikkerhets eller aktivitetsledere som kjenner til og forstår smittevernsloven og smittevernsreglene. Dette er ikke noe vi har pr. nå.

Vi ville også hatt behov for flere enn en funksjonær for å følge med på at smittevernbestemmelsene blir overholdt under treningen.

Vi måtte også hatt smittevernsutstyr til bruk ved førstehjelp i forbindelse med skader, dette ville medføre opplæring av personer i bruk av dette, og vi har pr. i dag ikke slikt utstyr.

I tillegg er det en generell oppfordring fra helsemyndighetene om ikke å utøve risikoidrett for å unngå unødig belastning av helsetjenesten og sykehuset på grunn av kapasiteten ved sykehuset.

Vi vil helst ikke sende personer med mindre alvorlige skader til sykehuset i disse tider da smittefaren også er reell ved sykehuset.

For RR sin del ville det også vært vanskelig å fått tilgang på ambulanse under treningen.

Trening er også tillatt for maks 5 personer av gangen, noe som ville gjort det vanskelig å få til en god løsning på gjennomføring av treningen i forhold til smittevernkravene.

Men den mest tungtveiende grunnen er at vi ikke ønsker å sette våre sikkerhets og aktivitetsledere i en situasjon med skader som må behandles, og kanskje må sendes til sykehus. Eller at noen skulle bli smittet av corona under trening, og det presset en gransking av hendelsen i etterkant ville påført våre funksjonærer.

På denne bakgrunn har styret i Borg MCK bestemt at det ikke blir avholdt treninger på anlegget før 15. juni, eller til det foreligger nye retningslinjer fra helsemyndighetene, NIF og NMF

                                                                                                                                                             Stig Hansen

                                                                                                                                                             Leder Borg mck


1 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.