Husk fristen for forslag til årets hederstegn.

Postet av Borg Motorsykkelklubb den 26. Feb 2023

Hederstegn for sesongen 2022.

Alle medlemmer og grener kan komme med forslag på:

 • Årets Utøver
 • Årets rekrutt
 • Årets ildsjel

Send forslagene med begrunnelse til: postkasse@borgmck.com

Frist 1 mars 2023

----------------------------------------------------------------------------------------------------

FØLGENDE KRITERIER LEGGES TIL GRUNN:

ÅRETS ILDSJEL : Gruppene sender inn forslag til komiteen som behandler disse.
- dette er en person som har gjort seg fortjent til en påskjønnelse for sin innsats for klubben.

ÅRETS UTØVER: Gruppene sender forslag til komiteen som behandler disse etter følgende kriterier:
 - han / hun skal vare et forbilde for andre
- han / hun skal være villig til å dele sine kunnskaper med andre
- han / hun skal ha en utadvent holdning og være sosial
- det skal legges stor vekt på sportslige resultater

ÅRETS REKRUTT: Gruppene sender forslag til komiteen som behandler disse etter følgende kriterier:
- han / hun bør være under 20 år
 - han / hun har vist stor personlig fremgang
 - han / hun har en utadvendt og sosial holdning

Årsmøte Borg MC Klubb er 15. mars kl 18:30 i kafeteriabygget på Rudskoge MotorsenterRoadracing Lisenkurs 1

Postet av Borg Motorsykkelklubb den 17. Feb 2023


Borg MCK RR avholder RR Lisenskurs 29-30/4-23 på Rudskogen Motorsenter.

Pris kr. 5000,- (½ pris for de under 16 år.)

Forespørsel eller påmelding sendes til roadracing@borgmck.com

Hilsen

RR GruppenBorg MC Klubb Innkaller til hovedårsmøte onsdag 15 mars 2022. Kl. 18:30.

Postet av Borg Motorsykkelklubb den 6. Feb 2023

BORG MC KLUBB.
Innkaller til hovedårsmøte onsdag 15 mars 2023. Kl 18:30.
Sted:   Kafeteria bygget Rudskogen Motorsenter.

Dette er årsmøte for hovedklubben. Grenårsmøtene er blitt avholdt tidligere.
Her kan du være med å bestemme hvem som skal sitte i hovedstyret i neste år. (noen blir også valgt for 2 år). På årsmøte får du også greie på hvordan det går i de andre grenene, og hvordan økonomien er for hele klubben. 

Frist for innlevering av forslag til hovedårsmøtet er 26 februar. Forslag sendes til postkasse@borgmck.com

Velkommen til Årsmøtet.

Hilsen Borg MC Klubb

Hederstegn for sesongen 2022.

Alle medlemmer og grener kan komme med forslag på:

 • Årets Utøver
 • Årets rekrutt
 • Årets ildsjel

Send forslagene med begrunnelse til: postkasse@borgmck.com

Frist 1 mars 2023

----------------------------------------------------------------------------------------------------

FØLGENDE KRITERIER LEGGES TIL GRUNN:

ÅRETS ILDSJEL : Gruppene sender inn forslag til komiteen som behandler disse.
- dette er en person som har gjort seg fortjent til en påskjønnelse for sin innsats for klubben.

ÅRETS UTØVER: Gruppene sender forslag til komiteen som behandler disse etter følgende kriterier:
 - han / hun skal vare et forbilde for andre
- han / hun skal være villig til å dele sine kunnskaper med andre
- han / hun skal ha en utadvent holdning og være sosial
- det skal legges stor vekt på sportslige resultater

ÅRETS REKRUTT: Gruppene sender forslag til komiteen som behandler disse etter følgende kriterier:
- han / hun bør være under 20 år
 - han / hun har vist stor personlig fremgang
 - han / hun har en utadvendt og sosial holdning


Klubbe til årsmøte.jpg
Vi innkaller til årsmøte for Enduro-gruppa, søndag 19. Februar kl.11:30

Postet av Borg Motorsykkelklubb den 6. Feb 2023

Vi innkaller til årsmøte for Enduro-gruppa, søndag 19. Februar kl.11:30 i kiosken i depot på Rudskogen. Sakslisten blir som følger:
 • Åpning

 • Årsberetning for 2022

 • Forenklet økonomisk oversikt

 • Innkomne forslag til gruppa

 • Valg av leder, og styremedlemmer

Vel møtt!
Ingen bildebeskrivelse er tilgjengelig.