Årsmøte i Enduro-gruppa

Postet av Borg Motorsykkelklubb den 6. Feb 2024

Vi innkaller til årsmøte for Enduro, søndag 11.02 kl 17:00 i kiosken.

Vi ønsker å få med flere på laget, her kan man komme med innspill og bidrag . 

Vel møtt
Styret.

 Årsmøte Motocrossgruppa 14 februar

Postet av Borg Motorsykkelklubb den 1. Feb 2024

Vi innkaller til årsmøte for Motocross, onsdag 14. februar kl.18.00 i underetasjen til gamle kafeteriabygget på Rudskogen med følgende saksliste;

 • Åpning ved leder
 • Årsberetning for 2023
 • Økonomisk oversikt
 • Innkomne forslag til motocross-gruppa
 • Valg av leder, og styremedlemmer

Forslag skal sendes til postkasse@borgmck.com innen 10 februar.
Merk E-posten med: Forslag Motocross

NB! Årsmøte i Borg MC Klubb avholdes 29 februar 2024

Hilsen
Styret i MotocrossgruppaInnkalling til årsmøte torsdag 29 februar 2024. kl. 18:00.

Postet av Borg Motorsykkelklubb den 8. Jan 2024

BORG MC KLUBB.
Innkaller til hovedårsmøte torsdag 29 februar 2024. kl. 18:00.

Sted:   Nye kafeteria bygget Rudskogen Motorsenter.

Dette er årsmøte for hovedklubben. Grenårsmøtene er blitt avholdt tidligere.
Her kan du være med å bestemme hvem som skal sitte i hovedstyret i neste år. (noen blir også valgt for 2 år). På årsmøte får du også greie på hvordan det går i de andre grenene, og hvordan økonomien er for hele klubben. 

Frist for innlevering av forslag til hovedårsmøtet er 4 februar. Forslag sendes til postkasse@borgmck.com

Bespisning: Pølser,

Velkommen til Årsmøtet.

Hilsen Borg MC Klubb


Årsmøter i grenene våre.

 • Roadracing: 12 februar kl. 18:00 i nye kafeteriabygget Rudskogen
 • Enduro: Søndag 11.02  kl:17:00 i kiosken
 • Motocross: Onsdag 14 februar Kl. 18:00. Gamle kafeteriabygget Rudskogen.
Hederstegn for sesongen 2023.

Postet av Borg Motorsykkelklubb den 8. Jan 2024

Alle medlemmer og grener kan komme med forslag på:

 • Årets Utøver
 • Årets rekrutt
 • Årets ildsjel

Send forslagene med begrunnelse til: postkasse@borgmck.com

Frist 15 februar 2023

----------------------------------------------------------------------------------------------------

FØLGENDE KRITERIER LEGGES TIL GRUNN:

ÅRETS ILDSJEL : Gruppene sender inn forslag til komiteen som behandler disse.
- dette er en person som har gjort seg fortjent til en påskjønnelse for sin innsats for klubben.

ÅRETS UTØVER: Gruppene sender forslag til komiteen som behandler disse etter følgende kriterier:
 - han / hun skal vare et forbilde for andre
- han / hun skal være villig til å dele sine kunnskaper med andre
- han / hun skal ha en utadvendt holdning og være sosial
- det skal legges stor vekt på sportslige resultater

ÅRETS REKRUTT: Gruppene sender forslag til komiteen som behandler disse etter følgende kriterier:
- han / hun bør være under 20 år
- han / hun har vist stor personlig fremgang
- han / hun har en utadvendt og sosial holdning

NB! Hederstegn blir utdelt på årsmøte i Borg MC Klubb torsdag 29 februar kl. 18:00 i det nye kafeteriabygget på Rudskogen Motorsenter.