RR Årsmøte 2022

Postet av Road Racing den 12. Jan 2023

RR ÅRSMØTE 2022

RR Gruppen innkaller til Årsmøte 2022 for Roadracing, Onsdag 15. februar kl.18.30 i gml. kafeteria bygget på Rudskogen.
Saksliste:
Åpning ved leder
Årsberetning for 2022
Økonomisk oversikt
Innkomne forslag
Valg av RR Gruppe styremedlemmer
Premiering for Klubb- og Region Øst Mesterskapet 2022

Forslag skal sendes til roadracing@borgmck.com innen 1. februar 2023.Merk E-posten med: "Forslag Roadracing"
NB! Årsmøte i hovedklubben Borg MC Klubb avholdes 15. mars 2023
HilsenRR Gruppe styret