RR Årsmøte 2022

Postet av Road Racing den 12. Jan 2023

RR ÅRSMØTE 2022

RR Gruppen innkaller til Årsmøte 2022 for Roadracing, Onsdag 15. februar kl.18.30 i gml. kafeteria bygget på Rudskogen.
Saksliste:
Åpning ved leder
Årsberetning for 2022
Økonomisk oversikt
Innkomne forslag
Valg av RR Gruppe styremedlemmer
Premiering for Klubb- og Region Øst Mesterskapet 2022

Forslag skal sendes til roadracing@borgmck.com innen 1. februar 2023.Merk E-posten med: "Forslag Roadracing"
NB! Årsmøte i hovedklubben Borg MC Klubb avholdes 15. mars 2023
HilsenRR Gruppe styret


Medlemsmøte #2 22-11-2022 kl. 18:00

Postet av Road Racing den 14. Nov 2022

Borg MCK RR avholder medlemsmøte #2 den 22-11-2022 kl. 18:00 i gamle kafeteria på Rudskogen.

Tema:

Siste nytt fra MSK som var i helgen.

Info om tanker, ideer og forslag for 2023.


Vi benytter TEAMS på møtet slik flest medlemmer kan delta:

TEAMS LINK


Hilsen

RR GruppestyretRR Medlemsmøte 16/11-22 Kl. 18:00

Postet av Road Racing den 26. Sep 2022

RR Medlemsmøte 16/11-22

Etter forrige medlemsmøte ble vi enige om å samles oftere.

Vi håper mange har mulighet til å møte opp og bidra til at vi får ett bedre miljø og samhold i klubben. Samtidig også bidra med å forme hvordan vår RR skal være fremover.

RR Medlems møte 22/9-22 Kl. 19:00

Postet av Road Racing den 2. Sep 2022


RR Medlems møte 22/9-22

Da er vår RR sesong snart slut for i år og vi vil avholde ett medlems evaluerings møte på Rudskogen i gml. kaffeteria 22/9-22 kl. 19:00.
Arbeidsgruppen og RR Gruppestyret ønsker å avholde dette evaluerings møte nu mens vi alle har året friskt i minne. Selve "RR Årsmøtet" kommer på våren 2023.
Vi tenker å gå gjennom årets sesong og evaluere hva som var bra/mindre bra/dårligt, bør noe endres/forbedres, tanker om sesong 2023 osv.
Arbeidsgruppen - som ble valgt på siste årsmøte - har gjennom året observert hvordan onsdagstreninger har foregått og vil komme med en evaluering.
Vi håper flest mulig kommer og er med til å forme, hvordan vår RR skal være fremover.
Da der vil være lett servering på møtet ønsker vi å vite hvor mange som tenker å komme. Der vil ligge påmeldings liste i innsjekk på onsdag hvor man kan skrive seg på eller man kan melde seg på her i kommentar feltet.
Hilsen 
RR Arbeidsgruppen og RR Gruppestyret 


Oppdatert 24/9-22:

Referat fra Medlemsmøtet 22/9-22.

Stor takk til alle (32 stk) som kom på medlemsmøtet.
Referart og Evaluering fra Arbeidsgruppen kan lastes ned fra Borg MCK sin hjemmeside.
Neste medlems møte blir 16. november 2022 kl. 18:00 i gml. kaffeteria på Rudskogen.